Søndag 08 Mars 2020
11:00 - Gudstjeneste, Grindheim
Kyrkjelydens årsmøte etter gudstjenesten. Kyrkjekaffe 
Tilbake til arrangementet liste