Søndag 26 April 2020
11:00 - Gudstjeneste, Grindheim
Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Kyrkjekaffe. Byremo Gospelkor deltar. 
Tilbake til arrangementet liste