Lørdag 29 August 2020
11:00 - Konfirmasjonsgudstjeneste, Grindheim
Konfirmasjon. Byremo Gospelkor deltar. 
Tilbake til arrangementet liste