Søndag 20 September 2020
11:00 - Gudstjeneste, Grindheim
Søndagsskolens dag, utdeling av 4-års bok. Kyrkjekaffe. Gospel Junior deltar. 
Tilbake til arrangementet liste