Søndag 11 Oktober 2020
11:00 - Gudstjeneste, Grindheim
Konfirmantpresentasjon og 50-års konfirmanter. Kyrkjekaffe 
Tilbake til arrangementet liste