Lørdag 26 Desember 2020
11:00 - Gudstjeneste, Konsmo
2. juledag. Høytidsgudstjeneste 
Tilbake til arrangementet liste