Søndag 18 Oktober 2020
11:00 - Gudstjeneste, Konsmo
Konfirmantpresentasjon og 50-års konfirmanter. Kirkekaffe 
Tilbake til arrangementet liste