Søndag 15 Mars 2020
11:00 - Gudstjeneste, Konsmo
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Kirkekaffe 
Tilbake til arrangementet liste