Søndag 19 Januar 2020
11:00 - Gudstjeneste, Konsmo
Barnas misjonsdag. Utdeling av 6– års bibel. Kirkekaffe 
Tilbake til arrangementet liste