Onsdag 18 September 2019
20:00 - 21:00 - «Stille time»
  1. september kl 20-21: Stille time i Konsmo kirke

Tid for stillhet og ettertanke.

Dørene er åpne fra kl 20, og du er velkommen enten du er der ei kort eller ei lang stund.

Fra kl 21 serveres det kaffe i sakristiet, for den som har lyst til å slå av en prat.

Tilbake til arrangementet liste