Onsdag 10 April 2019
19:30 - Temakveld, Grindheim

Velkommen til temakvelder i Grindheim kyrkje våren 2019

  1. april kl. 19.30: Geir Ola Tveit innleder.

Tema: Skaper vi Gud i vårt eget bilde?

Enkel bevertning alle kvelder.

Arrangør: Grindheim sokneråd

Tilbake til arrangementet liste