Søndag 17 Februar 2019
11:00 - Gudstjeneste, Grindheim

Utdeling av 6– års bibel. Gospel Junior deltar.

Offer til Bibelselskapet

Tilbake til arrangementet liste