Søndag 22 September 2019
11:00 - Gudstjeneste, Grindheim

Søndagsskolens dag, utdeling av 4-års bok. Gospel Junior deltar. Kyrkjekaffe

Offer til Byremo og Sveindal søndagsskoler

Tilbake til arrangementet liste