Søndag 13 Oktober 2019
11:00 - Gudstjeneste, Grindheim

Konfirmantpresentasjon og 50-års konfir- manter. Byremo Gospelkor deltar. Kyrkje- kaffe

Offer til NMS misjonsprosjektet

Tilbake til arrangementet liste