Torsdag 26 Desember 2019
11:00 - Gudstjeneste, Konsmo

2. juledag. Høgtidsgudstjeneste

Offer til Misjonsprosjektet i Misjonsalliansen

Tilbake til arrangementet liste