Tirsdag 24 Desember 2019
14:00 - Gudstjeneste, Konsmo

Julaften.

Offer til Barne– og ungdoms- arbeidet i Konsmo

Tilbake til arrangementet liste