Søndag 10 November 2019
11:00 - Gudstjeneste, Konsmo

Konfirmantpresentasjon og 50-års konfirman- ter. Kirkekaffe

Offer til menighetens arbeid

Tilbake til arrangementet liste