Søndag 20 Oktober 2019
11:00 - Gudstjeneste, Konsmo

Lys Våken. Kirkekaffe

Offer til Acta– barn og unge i Normisjon

Tilbake til arrangementet liste