Søndag 29 September 2019
11:00 - Gudstjeneste, Konsmo

Søndagsskolens dag, utdeling av 4– årsbok. Kirkekaffe

Offer til Vest-Agder søndagsskolekrets

Tilbake til arrangementet liste