Lørdag 07 September 2019
11:00 - Konfirmasjonsgudstjeneste, Konsmo

Konfirmasjon (merk: lørdag)

Offer til menighetens arbeid

Tilbake til arrangementet liste