Søndag 16 Juni 2019
11:00 - Friluftsgudstjeneste, Konsmo

Søndag 16. juni kl. 12.00

Friluftsgudstjeneste v/ Østre Sunde

Felles gudstjeneste for Grindheim og Konsmo v/ prost Per Ragnar Haraldstad.

 

Oppmøte kl 11.00 v/Røynesdalsveien(FV 501),

mellom Naglestad og Røynesdal.

– gudstjenesten begynner kl. 12.00.

Uten offer.

Fin tur på ca 2 km grusvei.

Kjørbar vei helt fram.

Ta med niste og noe å sitte på.

Mulighet for bading og lengre tur etter gudstjenesten.

 

Hvis dårlig vær, blir gudstjenesten i Konsmo kirke.

Tilbake til arrangementet liste