Søndag 24 Mars 2019
11:00 - Gudstjeneste, Konsmo

Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Kirkekaffe

Offer til menighetens arbeid.

Tilbake til arrangementet liste