Søndag 03 Mars 2019
11:00 - Gudstjeneste, Konsmo

Fastelavnssøndag.

Offer til Blå Kors.

Tilbake til arrangementet liste