Lørdag 10 November 2018
17:00 - Kirketeater med kirkerottene Fredo og Vesle

Kirketeater med kirkerottene Fredo og Vesle, Grindheim kykje, lørdag 10. november kl.17.00. Teateret passer best for barn i alderen 3-6 år. Fri entre!

Tilbake til arrangementet liste