Onsdag 21 November 2018
19:00 - Møte Audnedal kirkelige fellesråd

Audnedal kirkelige fellesråd, kirkekontoret, 21. november kl. 19.00

Tilbake til arrangementet liste