Trosopplæring

Størst av alt - trosopplæring for barn og unge

trosopp_hoyre_farge Her kan du lese trosopplæringsplanen for Konsmo menighet!

Her kan du lese trosopplæringsplanen for Grindheim menighet i PDF!

Hva er kristen tro og hvordan praktiseres tro? Gjennom opplevelser, aktiviteter og erfaringer inviterer menighetene til trosopplæring for barn og unge. Eksempel på slike tilbud er babysang, 4-årsbok, 6-årsbibel, barn som får komme og lære om og utforske kirka (Kirkerotter), overnatting i kirken (Lysvåken) og konfirmasjon

expectations, priorities and preferences. The identificationcardiac evaluation and sildenafil side effects.

.

Når det er dåp, leser vi fra Bibelen om å lære å kjenne den troen som vi blir døpt til.  Dette ønsker menigheten å bidra til, sammen med de som har ansvar for oppdragelsen for barnet. Som en hjelp til dette har kirken tilbud om trosopplæring for barn og unge mellom 0 -18 år.

Noen gudstjenester er spesielle årsklasser invitert til å delta på. Eksempel på dette er gudstjenester der barn får utdelt 4-årsbøker eller 6-årsbøker. Det kan også være gudstjenester der Lys våken-deltakere deltar. I disse gudstjenesten er tema og handlinger rettet mot barn og unge.

Helt siden den kristne kirke ble grunnlagt, har det vært undervist i hva den kristne troen handler om. Troens innhold har blitt overlevert fra generasjon til generasjon. Metodene for læring har variert, men innholdet i troen er viktig å formidle.

 

logo2sskoleSøndagsskole

Søndagsskole er en type samlinger hvor det foregår trosopplæring i samarbeid med kirka, først og fremst gjennom formidling av bibelfortellinger. Søndagsskoler i Audnedal er Viblemo, Konsmo, Ågedal, Byremo og Sveindal og Håland søndagsskole. Søndagsskolen henvender seg til barn og unge, men kanskje først og fremst til målgruppen 3–10 år. Hvert år arrangeres søndagsskolens dag i Grindheim, og da inviteres søndagsskolebarna spesielt til kirka, hvor de deltar i gudstjenesten.

 

INFORMASJON OM SØNDAGSSKOLENE I AUDNEDAL:

Konsmo søndagsskole: Arrangeres på Konsmo bedehus annen hver søndag kl. 1100, med andakt, sang, aktivitet.

Byremo søndagsskole: Arrangeres på Byremo bedehus de søndagene som Normisjon/NLM har 11-møte der. Kontaktperson: Anne Lise Flottorp.

Sveindal og Håland søndagsskole: På bedehuset på Sveindal møtes små og store hver tredje søndag. Bjørg Petersen og Turid Almedal er ledere. Vi synger, hører fortellinger fra Bibelen, tegner og har av og til andre aktiviteter.

Ågedal søndagsskole: Arrangeres på Ågedal bedehus annen hver søndag kl. 1030, med andakt, sang, aktivitet.

Viblemo søndagsskole: Arrangeres på Viblemo bedehus annen hver søndag kl. 1030, med andakt, sang, aktivitet.

 

Utdeling av 4-årsbok

4-arsbokDet året barna i Audnedal har fylt, eller fyller 4 år,  inviteres de til familiegudstjeneste i kirka de tilhører. Denne gudstjenesten er ofte på høsten, og søndagskolene deltar også ofte i disse gudstjenestene. Alle årets fireåringer får da utdelt ”Min kirkebok 4”. Det er ei koselig og fin bok som de kan kose seg og lese sammen med foreldre, faddere eller andre. Dersom de lurer på hva ”Min kirkebok 4” er og hvordan det er i kirka, kan de se på en DVD-film som følger med invitasjonen! Det er er ofte mor, far, søsken, besteforeldre eller en fadder som blir med når barna får utdelt sin kirkebok. Dersom barna/familien ikke kan komme på gudstjenesten, er de velkomne innom på kirkekontoret for å få boka.

 

Utdeling av 6-årsbibler

9788254312759Det året barna i Audnedal har fylt, eller fyller 6 år, inviteres de til familiegudstjeneste i kirka de tilhører. Denne gudstjenesten er ofte på nyåret. Seksåringene får da utdelt "Bibel for barn" fra menigheten. Dersom barna/familien ikke kan komme på gudstjenesten, er de velkomne innom på kirkekontoret for å få boka.

Bibelen er full av spennende fortellinger! Her får de møte Gud, de forstår hvem Jesus er og de møter mange bibelske personer som har erfart Guds nærvær.

Bibel for barn inneholder like mange fortellinger fra Det gamle og Det nye testamentet.

Den kjente svenske illustratøren Ulf Löfgren har gjennomillustrert boka. Teksten er bearbeidet for barn i førskole- og småskolealder, men lagt nær opp til bibelteksten.

 

Lys våken

lslogo2En helg sent på året ønsker vi 11-åringene velkommen til en ny og spennende opplevelse i kirkene i Audnedal, Lys Våken. Arrangementet foregår i hele Norge og er en del av trosopplæringen i Den norske kirke.

Vi samles en lørdag i kirken. Der vil vi ha et variert program med leker, aktiviteter ute og inne, forberedelse av gudstjeneste, måltider og sosialt samvær. Når kvelden kommer sover vi over i kirken. Søndag spiser vi frokost sammen, før vi gjør de siste forberedelsene til gudstjenesten. Når denne begynner, skal vi være med og vise hva vi har forberedt oss på. Foreldre og søsken ønskes hjertelig velkommen til å bli med. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe. LysVåken handler om å være lys våkne for det som skjer rundt oss. Vi skal være lys våkne for hverandre, for Gud og for oss selv.

Hvis barna har behov for oppfølging eller tilrettelegging som vi trenger å vite noe om, gi oss beskjed om dette. Så kan vi sammen legge til rette for at LysVåken blir en flott opplevelse.
På LysVåken leker vi, blir kjent med hverandre, lager gudstjeneste, utforsker kirka, spiser god mat og sist, men ikke minst, sover over i kirka. På søndag spiser vi frokost sammen, før vi øver oss til gudstjenesten.

 

Kirkerotter

Gjennom filmer, lydbok og teater tar Vesle og Fredo barna med seg på spennende eventyr i kirken.290320082579

Kirkerottene tar med barna i møte med kirkerommet som et sted for tro og kristen tradisjon. Gjennom historiene inviteres barna til å undre seg over kirkerommet sammen med kirkerottene og til å la seg fascinere av Jesusfortellingene som alltid har en sentral plass.

I Grindheim og Konsmo inviteres 4-åringer til å komme i kirken og bli kjent i kirken. De får høre, se og oppleve hvordan kirkerommet brukes i praksis. Det er ofte en fin og spennende opplevelse for barna å se utsikten fra prekestolen, prøve orgelet og høre på lyden av de store kirkeklokkene.

rottene6Kirkerotteteater

Kirkerottene besøker kirker over hele landet med teaterforestillinger for barn mellom 3 og 6 år. Kirkerotteteateret legger opp en treårs-syklus, med nytt stykke hvert år, slik at årlige besøk med nytt teaterstykke kan legges inn i de lokale trosopplæringsplanene. To ganger har kirkerotteteateret besøk kirkene i Audnedal, med godt oppmøte og stor suksess.

 

Babysang: Baby - rytme - sang

Babysang i Aktivitetsstua ved Helsehuset på Konsmo er et gratis tilbud for alle babyer med foreldre/foresatte. Her er det ingen påmelding, det er bare å komme innom!

I babysang skal vi synge sanger og leke med regler. Noen fra da vi selv var små, og andre fra nyere tid. Sang og lek, kos og nærhet er stikkord for babysangen. Vi synger med de stemmene vi er utrustet med. For ditt barn er det nemlig bare den stemmen som gjelder
.

Fra babyen er i mammas mage er den med i rytmer og lyder gjennom dagen. Når den kommer ut i verden blir lydene og rytmene litt annerledes. Likevel kjenner den igjen mamma og pappas stemme. Det er det som er trygt og sikkert. Musikken er den første kommunikasjonsmåten vi kjenner til.

Menighetene i Audnedal har lenge hatt ønske om å organisere babysang i menighetene, og nå starter det opp igjen våren 2017. Ønsker du å synge med babyen din, kan du følge med på plakater eller annonser på forsiden av dette nettstedet. I tillegg er det mulig å få kjøpt CD-ene som brukes til dette. Disse kan du få kjøpt ved henvendelse til menighetskontoret.

276_gynge 68183_bom_chicka_bom_1 68283_dirridam_1
IKO-forlaget Frelsesarméen Frelsesarméen
100,- kr 100,- kr 100,- kr

 

Trosopplæring for alle

Trosopplæringen som skjer i menigheten skal være lagt til rette slik at alle kan delta. Dette gjelder uavhengig av kjønn, funksjonsnivå og livssituasjon.

 

Se også:

- Dåp.
- Konfirmasjon.