Styrer og råd

Konsmo menighetsråd

IMG_0788
Klikk for stort bilde

Leder: Liv Birkeland, Ytre Ågedal, Konsmo, prosjektleder
Nestleder: Britt Dalan, Valand, Konsmo, lærer
Medlem: Svein Ove Nepstad, Nepstad, Konsmo, økonomisjef
Medlem: Åge Birkeland, Birkeland, Konsmo, pensjonist
Medlem: Richart Håland, Håland, Konsmo, snekker
Medlem: Bente Birkeland, Seland, Konsmo, assistent
Medlem: Geir Ola Tveit, Byremo, sokneprest
Varamedlem: Jens Ågedal, Ytre Ågedal, Konsmo, pensjonist
Varamedlem: Brit Bakken Ødegård, Konsmo, pensjonist

Se i arkivet for å lese møtebøker fra Konsmo menighetsråd.

 


 

Grindheim sokneråd

IMG_1417
Klikk for stort bilde

Leder: Vigdis Finseth, Ås, Byremo, hjelpepleier
Nestleder: Liv Vasland, Hårtveit, Byremo, bonde
Medlem: John Øydna, Øydna Øvre, Byremo, bonde
Medlem: Lise Finseth Løland, Byremo, hjelpepleier
Medlem: Ragnhild Margrete Huseby Solås, Sveindal Østre, Kollungtveit, lærer
Medlem: Trond Flottorp, Sveindal Østre, Kollungtveit, rørlegger
Medlem: Geir Ola Tveit, Byremo, sokneprest
Varamedlem: Vigdis Koppen, Sveindal Østre, Kollungtveit, legesekretær
Varamedlem: Kari Torbjørg Lian, Ågedal ytre, Konsmo, pensjonist
Varamedlem: Kari Unni Warren, Sveindal Østre, Kollungtveit, pensjonist

Se i arkivet for å lese møtebøker for Grindheim sokneråd.

 


 

Audnedal kirkelige fellesråd

Fra Grindheim sokneråd: John Øydna
Fra Grindheim sokneråd: Trond Flottorp
Fra Konsmo menighetsråd: Richart Håland
Fra Konsmo menighetsråd: Åge Birkeland
Kirkeverge: Ingunn Birkeland
Sokneprest: Geir Ola Tveit
Fra Audnedal kommune: Unni Husøy
Varamedlem fra Konsmo menighetsråd: Svein Ove Nepstad
Varamedlem fra Grindheim sokneråd: Liv Vasland

Se i arkivet for å lese møtebøker for Audnedal kirkelige fellesråd.