Hopp til innhold

Musikk og liturgi


Vigmostad kirke, orgelspilling 8Les gangen i liturgien i Grindheim kyrkje på PDF!

Les gangen i liturgien i Konsmo kirke på PDF!

Hør nye og gamle norske salmer på YouTube!

Hør liturgisk musikk på YouTube!

Hør bruremarsjer på YouTube!

Hør forskjellige orgelstykker på YouTube!

Gjennom alle tider har kunsten gitt form til kirkens budskap og formidlet det som ord ikke har maktet å forklare og uttrykke
. Kunsten har en verdi i seg selv. Kirken ønsker derfor at all kunst, alle kunstformer og alle kulturelle uttrykk skal tas i bruk og utforlde seg i kirkerommet med dets liturgiske inventar og utstyr.

Kirkerommet med dets instrumenter inviterer til musikalsk utfoldelse både til gudstjeneste og konsertvirksomhet. Drøye tusen personer er ansatt som musikere i Den Norske Kirke
. I underkant av 10 000 konserter i regi av menigheten eller eksterne aktører finner årlig sted i norske kirkebygg
.

Kirkens korvirksomhet omfatter mer enn 1 000 kor for barn og unge og drøyt 600 voksenkor. Denne aktiviteten gjør menigheten til en stor aktør i det lokale kunst- og kulturliv.

Kirkene kan ses som Norge største kunstgalleri, der ulike kunstarter er representert i et tidsspenn på tusen år.

Med sine praktbygg har kirken vært en sentral kulturbærer innen arkitektur i Norge og er i dag fremdeles en stor aktør på markedet for monumentalbygg.

 

Kirkemusikk i Audnedal - organistens hjørne

Grindheim og Konsmo kirker har to organiststillinger, hver på 15%. Det er undertegnede, Elisabeth Seland, som innehar begge stillingene

VCD therapy include their cumbersome utilization andenter the arena will need to meet not only the above viagra generika rezeptfrei.

need to modify behaviour, are not documented, goodEndocrine viagra from canada.

• Lifestyle and psychosocial factors cialis prescription L-n-nitroarginine caused a dose related reduction in pressure in this model, demonstrating that sildenafil enhances the NO mediated rise in corpus cavernosum pressure..

. Slik havnet jeg der:

organistI 2003 ble jeg med i Vigmostad menighetsråd, og ikke så lenge etter spurte jeg vakkert daværende kirkeverge i Lindesnes om jeg fikk lov å prøve kirkeorgelet. Jeg hadde en bakgrunn med pianoopplæring, men kirkeorgler hadde alltid fascinert meg. Kirkevergen var meget imøtekommende, og før jeg visste ordet av det hadde jeg både nøkler til kirka, liturgihefte og min egen koralbok. Daværende organist i Lindesnes var sykemeldt, og de trengte sårt vikarorganister. Det tok ikke lang tid etter mitt første møte med kirkeorgelet, alene og prøvende i en tom Vigmostad kirke, før jeg fikk telefonen fra kirkevergen der han spurte meg om jeg kunne tenke meg å spille i en vigsel. Jeg dro på det, og sa at jeg hadde da lært meg brudemarsjen. Det var slik sirkuset startet. Jeg kastet meg inn i kirkemusikkbransjen, og jeg har vel aldri øvd så mye på orgelet som høsten 2003. Jeg måtte lære meg liturgisk musikk, og mange nye salmer jeg ikke kunne fra før. Jeg måtte lære meg å spille på en annen måte, for orgel og piano er tross alt to veldig ulike instrument, selv om begge til en viss grad kan se like ut. Daværende sogneprest var musikalsk og gav meg tips og råd på veien.

Våren 2004 ble 100% stilling som organist i Lindesnes lyst ut, men uten papirer på musikalsk utdannelse, stilte jeg ikke særlig sterkt. Stillingen gikk til noen andre, men omtrent på samme tid fikk jeg telefon fra daværende kirkeverge i Audnedal, som fortalte meg at det var en ledig stilling som organist i Grindheim, og hun hadde ingen søkere. Kunne jeg være så snill å søke? Det gjorde jeg, og ikke lenge etterpå startet jeg min karriere som fast ansatt organist. Året etter ble det intern utlysning da organist i Konsmo også sluttet, og jeg var eneste søker der også. Så nå har jeg vært i denne jobben/disse jobbene mye lenger enn noen andre jobber jeg har hatt, og det er også de jobbene jeg sist vil slutte i. Som organist kan jeg være med å sette mitt eget preg på det som skjer i kirka, formidle via musikk, og være kreativ. Det trives jeg veldig med.

Siden jeg også har drevet mye med data, begynte jeg å spille inn salmene i Norsk salmebok, og legge dem ut på YouTube. Etter flere års prosjekt, var alle salmene ute på nett, og jeg kunne puste lettet ut. Helt til den nye salmeboka kom. Da måtte jeg først gå igjennom alle salmene jeg hadde lagt ut og endre salmenummer. Så måtte jeg fylle hullene der det hadde kommet nye salmer. Siden jeg hadde funnet en bedre måte å ta opp salmene på som ga en mye bedre lydopplevelse, bestemte jeg meg like godt for å legge ut alle salmene på nytt. Målet på sikt er å legge ut et mangfold av nye, gamle, norske og utenlandske salmer. Det prosjektet er et livsprosjekt, men det kryper seg av gårde, noen ganger fortere enn andre, og av og til med lange pauser. I løpet av denne prosessen har jeg lært å bli enda mer glad i vår salmeskatt, og i kirkemusikk generelt. Det er også veldig moro å se at norske salmer på YouTube, som til nå har vært en mangel, blir satt pris på. Mange gir meg gode tilbakemeldinger og jeg tror det er en fordel at både kjente og kjære, men også skjeldne og "sære" salmer ligger ute, alle sammen. Da NRK viste salmemaraton senhøstes i 2014 kunne jeg merke en markant oppgang i statistikken over seere på YouTube.

Som ufaglært kirkemusiker har jeg kanskje ikke et enormt repertoar jeg bare kan velge og vrake fra, selv om jeg også kan lære meg avanserte orgelstykker dersom jeg tar meg tid til det. Men etter noen år i Audnedal, tror jeg ikke nødvendigvis at det er tunge klassiske stykker folk vil ha mest av, men vakre melodier de kan kjenne seg igjen i, eller allerede er glade i. Det stykket som i min tid som organist absolutt har utpekt seg som en "publikumsfavoritt" er nydelige Slavekoret av Verdi
. Noen mener at det er noe av det vakreste som har blitt skrevet, og det skal jeg til en viss grad være enig i. De gangene jeg har brukt dette i ulike kirker har jeg alltid møtt begeistring etterpå.

Etter jeg hadde vært organist i noen år skjønte jeg at jeg måtte ha noe mer hjemme enn bare et keyboard å øve på. Først kjøpte jeg meg et Viscount Cantorum IV, men byttet det i 2008 ut med et større Viscount Vivace 30. Det har to manualer og fullt pedalsett, og nok av stemmer og funksjoner til å holde meg underholdt og fornøyd for enda mange år fremover. Når jeg spiller inn salmer, bruker jeg kabel direkte fra orgelet og inn i en datamaskin, og spiller det inn i programmet Audacity. Da trenger jeg ikke å bekymre meg for andre lyder som kan forstyrre, slik jeg måtte før
. Da kunne et opptak plutselig bli forstyrret av at klokka slo, et av barna mine som kom hjem fra skolen, eller at en traktor kjørte forbi på veien.

Noen spør meg om jeg har favorittsalmer, og det har jeg nok, men jeg drar alltid på det når folk spør meg. Det er nok flere jeg i så fall må trekke frem. Jeg er nok mest glad i det melankolske, folketoner og gamle melodier. Jeg har nok mer forkjærlighet for gamle, trauste salmer - enn for ny gospel og lovsang, selv om en kombinasjon alltid er flott. Av favoritter må jeg nevne: Eg veit i himmerik ei borg, Lær meg å kjenne dine veie, Deg å få skode, Ein fin liten blome, Blott en dag, Den ljuse dag går under og O, bli hos meg.

Av annen musikk er jeg selvsagt veldig glad i Bach, orgelkongen. Jeg spiller litt Bach, men det er krevende og tar tid å lære seg stykkene hans. Det er dog dermed ekstra moro å gjennomføre en slik innøving, som til for eksempel denne. Ellers er jeg glad i å lage variasjoner rundt vakre melodier, og gamle folketoner, f.eks. For Guds folk er hvilen tilbake og På solen jeg ser. Jeg har fått masse inspirasjon til min orgelkarriere og ny kjærlighet til kirkemusikk etter å ha vært med i fem år i Mandal kantori, først som alt, så som sopran. Mange av melodiene jeg spiller i kirka, har jeg lært derifra, bla. Bli hos oss
. Det hender også at jeg leker meg med popmusikk, og lager orgelversjer av dem, slik som Crazy og Only You. Orgelet er et mektig instrument, og det har enorme muligheter, også utover tradisjonell kirkemusikk
.

Da jeg fant orgelkrakken i 2003 visste jeg at jeg var der jeg hørte hjemme. Jeg har nok prøvd mange instrumenter i mitt liv, men først da jeg fant orgelet skjønte jeg at det var det som virkelig var mitt instrument. Jeg synes det er moro å overraske på orgelkrakken, å blåse litt i et althorn på julaften, eller kanskje å ta med sekkepipefløyta mi en gang? Men uansett er det i hvert fall sikkert at så lenge fingrene mine fungerer, så blir jeg å finne på en eller annen orgelkrakk - og jeg håper at jeg kan bidra til å spre glede, ro og ettertanke med min musikk.

 

Salmestatistikk

F.o.m. høsten 2015, har vi laget en felles statistikk over salmene som har blitt brukt i Konsmo og Grindheim. Det kan være interessant for de sangglade, som kanskje ønsker å øve litt ekstra på salmer og sanger som blir oftest brukt i kirkene våre - eller for de som bare ønsker å høre litt på vår vakre salmeskatt. Klikk på linken for å høre melodiene på YouTube:

Topp 9:

1. 591 Det skjer et under i verden: 12 ganger
2. 482 Deg å få skode: 9 ganger
3. 601 Som korn fra vide åkre: 9 ganger
4. 434 Det er navnet ditt jeg roper: 6 ganger
5. 048 Deilig er jorden: 6 ganger
6. 025 Tenn lys! Et lys skal brenne: 6 ganger
7. 433 Da Herren kom til denne jord: 6 ganger
8. 492 Ein fin liten blome: 6 ganger
9. 488 Ingen er så trygg i fare: 6 ganger

For hele statistikken, se nederst på siden.

 

Norske salmer og sanger

Lytt til salmer fra Norsk salmebok 2013, sortert etter salmebokas kategorier:

Kirkeåret Gud, vår skaper Guds nåde i Jesus Kristus
Adventstida
Jul
Stefanusdagen
Jesu navndag - nyttårsdag
Kristi åpenbaringsdag
Åpenbaringstiden
Fastetiden
Maria budskapsdag
Pasjonstiden
Palmesøndag
Skjærtorsdag
Langfredag
Påskeaften
Påsketiden
Kristi himmelfartsdag
Pinse
Treenighetssøndag
Sankthans
Olsok
Høsttakkefest
Mikkelsmess
Bots- og bededag
Allehelgensdag
Guds storhet og herlighet
Guds skaperverk
Guds omsorg
Jesus, vår frelser
Lovsang, takk og tilbedelse
Bot og omvendelse
Hengivelse og etterfølgelse
Tro og tvil
Stillhet og ettertanke
Trengsel og trøst
Trygghet og glede
Jesu gjenkomst og dommen
Den hellige ånd og kirka Mennesket i Guds verden Døden og det evige livet
Den hellige ånd
Kirken og det kristne fellesskapet
Søndag og kirkegang
Guds ord
Dåp
Skriftemål
Nattverd
Bønn og forbønn
Konfirmasjonstiden
Vigsel
Vigsling til tjeneste
Kjærlighet og tjeneste
Misjon
Undring og lengsel
Forvalteransvar og ærefrykt for livet
Rettferd og fred
Nød og klage
Folk og fedreland
Ved bordet
Ved sengen
For de minste
Morgen
Kveld
Årsskiftet
Årstidene
Åremålsdager
Ved livets grense og gravferd
Det kristne håpet

 

Liturgi

Liturgi, fra gresk leitourgia, «offentlig arbeid», er den vanligste betegnelse for religiøse seremonier. Gudstjenestens liturgi uttrykker troen på og tilbedelsen av den treenige Gud.

I dagligtalen blir begrepet liturgi som oftest brukt om de faste leddene i gudstjenesten. Det at gudstjenesten er liturgisk, viser også at den er en slags rite.

Som rite er gudstjenesten beslektet med lek eller dans eller drama/skuespill. De som er til stede, har sine oppgaver eller roller, og alt som skjer har sin orden, sin lovmessighet. Slik som i leken eller i skuespillet blir det i gudstjenesten også skapt en egen slags virkelighet innenfor det liturgiske rom. Slik kan liturgien gjøre oss i stand til å forstå det som egentlig ikke er til å forstå. Den hjelper oss til å tolke og forholde oss til Guds nærvær, og det mysterium som frelsen er.

At vi alle har våre roller i gudstjenesten, har røtter tilbake til den gangen vår kristne gudstjeneste kom til. Alle hadde sin «liturgi»; som forstandere (biskoper), eldste (presbytere/prester) forbedere, diakoner, forkynnere.

Med århundrene gikk utviklingen i kirken etter hvert mot en sterkere ”profesjonalisering”. Det ble et skarpere skille mellom prester og lekfolk, og liturgiene ble ofte så kompliserte at de bare kunne utføres av trenede prester og musikere, mens lekfolket ble passive. Men de mest sentrale leddene i liturgien, slik den ble feiret av de første generasjonene kristne, ble bevart gjennom århundrene. Derfor har dagens kirker verden over en felles arv når de skal utforme sin liturgi. I vår egen tid har det oppstått en liturgisk bevegelse som ønsker å finne tilbake til gudstjenesten som en handling der hele menigheten er aktiv.

Også Den norske kirke er en del av denne bevegelsen, som har gjort det tydeligere og mer konkret at hele den verdensvide kirke er en enhet, med en felles arv.

Hver menighet har en lokal grunnordning som er lokalkirkens liturgi. Den liturgiske tradisjonen er utgangspunktet i enhver lokal ordning.

Dette er leddene i en vanlig høymesse:

  • Samling
  • Ordet
  • Forbønn
  • Nattverd
  • Sendelse

Den kristne gudstjenestens to grunnleggende hoveddeler er Ordet, som fører tilbake til synagogegudstjenesten, og Nattverd som har sitt utgangspunkt i Jesu siste måltid med disiplene. Fra disse to hoveddelene har gudstjenestens struktur utviklet seg gjennom århundrene, med Samling som leder inn til Ordets del, og Sendelse, som leder fra nattverdbordet og ut til tjeneste i verden. Midt i gudstjenesten, som en bro mellom Ordet og Nattverden, har Forbønn for kirken og verden sin plass.

Den lokale gangen i gudstjenesten i Grindheim og Konsmo kirke kan du finne i linkene øverst på denne siden.

 

Målform

Kirkene i Audnedal benytter ulik målform. I Konsmo menighet benyttes bokmål, mens nynorsk liturgi brukes i Grindheim. Tidligere var det røde salmebøker til bokmål bruk, og grønne til nynorsk. I den nyeste salmeboka (2013) står salmer med både nynorske og bokmålvarianter (i noen tilfeller også samiske) på samme salmenummer. Dersom det i enkelttilfeller skulle oppstå tvil om hvilken målform som skal benyttes, opplyses dette i løpet av gudstjenesten.

 

Full salmestatistikk

F.o.m. høsten 2015, har vi laget en felles statistikk over salmene som har blitt brukt i Konsmo og Grindheim. Det kan være interessant for de sangglade, som kanskje ønsker å øve litt ekstra på salmer og sanger som blir oftest brukt i kirkene våre - eller for de som bare ønsker å høre litt på vår vakre salmeskatt. Klikk på linken for å høre melodiene på YouTube:

001 Herre Gud, ditt dyre navn og ære: 3 ganger
002 Folkefrelsar til oss kom: 3 ganger
005 Gjør døren høy: 5 ganger
009 Rydd vei for Herrens komme: 1 gang
014 Gå, Sion, din konge i møte: 1 gang
015 Kom, konge kom: 4 ganger
022 Hosianna, Davids sønn!: 1 gang
025 Tenn lys! Et lys skal brenne: 6 ganger
027 Et barn er født i Betlehem: 5 ganger
038 Mitt hjerte alltid vanker: 3 ganger
040 Å kom nå med lovsang: 1 gang
041 En frelser er oss født i dag: 1 gang
043 Stille natt: 1 gang
044 Det kimer nå til julefest: 1 gang
047 Glade jul: 4 ganger
048 Deilig er jorden: 6 ganger
056 En krybbe var vuggen: 5 ganger
058 Kling no klokka: 1 gang
059 Nå vandrer fra hver en verdenskrok: 2 ganger
063 Det lyser i stille grender: 5 ganger
068 Nå er den hellige time: 1 gang
069 I en natt så klar og kald: 1 gang
086 Navnet Jesus: 3 ganger
090 Deilig er den himmel blå: 1 gang
092 Den store stjerna: 1 gang
099 Jesus från Nasaret går här fram: 1 gang
101 Kristus er verdens lys: 4 ganger
104 I et skur ved Betlehem: 3 ganger
108 Vår Gud han er så fast en borg: 1 gang
117 Se, vi går opp til Jerusalem: 5 ganger
141 Han gikk den tunge veien: 1 gang
149 Hosianna, syng for Jesus!: 1 gang
153 Til Lammets måltid får vi gå: 2 ganger
159 Jesu disipler, la oss sammen minnes: 1 gang
162 Såkorn som dør i jorden: 2 ganger
193 Han er oppstanden, store bud!: 3 ganger
196 Påskemorgen slukker sorgen: 3 ganger
197 Deg være ære: 5 ganger
199 Å salige stund uten like: 3 ganger
203 De trodde at Jesus var borte: 4 ganger
204 Han er oppstanden: 3 ganger
206 Dine hender er fulle av blomster: 2 ganger
213 Klapp, alle hender, i glede!: 2 gang
214 Han stod opp før dagen demret: 2 ganger
222 Kristus, konge, du regjerer: 1 gang
228 O lue fra Guds kjærlighet: 3 ganger
233 Kjærlighet er lysets kilde: 3 ganger
236 Det skal ei skje ved kraft og makt: 1 gang
240 Måne og sol: 1 gang
246 Lyset skinner over jord: 3 ganger
267 Den store, hvite flokk: 2 ganger
275 O Store Gud, vi lover deg: 2 ganger
281 Hellig, hellig, hellig: 3 ganger
319 Lær meg å kjenne dine veie: 2 ganger
320 Ærens konge, nådens herre: 1 gang
323 Kor stort min Gud: 1 gang
324 Ikke en spurv til jorden: 5 ganger
325 Som når et barn kommer hjem: 1 gang
326 Gud, lær meg å se: 4 ganger
327 Jeg løfter mine øyne: 2 ganger
328 Min hyrding er vår Herre Gud: 2 ganger
339 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte: 1 gang
341 Klippe, du som brast for meg: 3 ganger
343 Hvilken venn vi har i Jesus: 1 gang
342 Amazing Grace (Å, nåde stor): 1 gang
346 Jeg vil prise min gjenløser: 1 gang
355 Han tek ikkje glansen av livet: 1 gang
359 Jeg har en venn som har gitt sitt liv: 2 ganger
360 Jesus, du har brakt Guds rike: 1 gang
361 Tett ved sida mi går Jesus: 1 gang
381 Takk at du tok mine byrder: 1 gang
383 Jeg vil gi deg, og Herre, min lovsang: 1 gang
393 Cantai al senhor: 1 gang
399 O Jesus Krist, jeg flyr til deg: 1 gang
409 I dine hender, Fader blid: 1 gang
415 Alltid freidig: 2 ganger
417 Mer hellighet gi meg, mer mildhet, o Gud: 1 gang
419 Med Jesus vil eg fara: 2 ganger
421 Alt for Jesu fot jeg legger: 1 gang
431 La oss vandre i lyset: 2 ganger
432 Vi syng med takk og glede: 1 gang
433 Da Herren kom til denne jord: 6 ganger
434 Det er navnet ditt jeg roper: 6 ganger
440 Kom, kom og hør et gledens ord: 4 ganger
454 Herre, gjør det stille: 1 gang
479 Fordi han kom og var: 3 ganger
482 Deg å få skode: 9 ganger
488 Ingen er så trygg i fare: 6 ganger
489 Blott en dag: 3 ganger
492 Ein fin liten blome: 6 ganger
498 Du omgir meg: 1 gang
508 I den stille, klare morgen: 1 gang
517 Vinden ser vi ikke: 5 ganger
527 Kristne, la oss søke sammen: 3 ganger
538 Vi kommer til din kirke: 1 gang
547 Syng for Herren, hele verden: 1 gang
564 Som barn i ditt hus: 1 gang
569 Guds ord, det er vårt arvegods: 1 gang
570 Dype stille, sterke, milde: 1 gang
574 Ånd fra himlen, kom med nåde: 4 ganger
582 Milde Jesus, dine hender: 1 gang
586 Fylt av glede over livets under: 1 gang
588 Vi samles til dåp i din kirke på jord: 1 gang
591 Det skjer et under i verden: 12 ganger
601 Som korn fra vide åkre: 9 ganger
604 Jesus, livets sol og glede: 1 gang
608 Når vi deler det brød: 5 ganger
610 Du opnar, vår evige fader: 1 gang
611 Du ber oss til ditt alterbord: 1 gang
612 Vårt sinn er fylt av glede: 4 ganger
623 Ingen er for liten til å se: 4 ganger
626 Vær meg nær, å Gud: 2 ganger
651 Kjærlighet fra Gud: 1 gang
655 Guds godhet sang i sinnet: 1 gang
666 Å leva det er å elska: 2 ganger
670 Til kjærleik Gud oss skapte: 2 ganger
671 Da jeg trengte en neste: 5 ganger
673 Har vi sten i våre hender: 3 ganger
678 Vi rekker våre hender frem: 1 gang
695 Rop det ut med hjertets jubel: 1 gang
697 Der det nye livet lever: 4 ganger
703 Å, for djup i Jesu kjærleik: 1 gang
711 Del ditt brød med sulten bror: 4 ganger
715 Gud, du er rik: 5 ganger
717 Kjære Gud, når eg bed: 1 gang
731 Jeg folder mine hender små: 2 ganger
734 Guds kjærleik er som stranda: 1 gang
755 Ja, vi elsker dette landet: 1 gang
757 Gud Signe vårt dyre fedreland: 1 gang
759 Fagert er landet: 1 gang
773 Kjære Gud jeg har det godt: 1 gang
781 Hvem har skapt alle blomstene: 4 ganger
782 Jeg er liten, men jeg vil: 1 gang
786 Jeg er trygg hos deg: 1 gang
801 Morning has broken:  3 ganger
813 Den ljuse dag går under: 2 ganger
844 No livnar det i lundar: 4 ganger
845 Så grønn en drakt: 4 ganger
858 Lei, milde ljos: 1 gang
882 Eg veit i himmerik ei borg: 2 ganger
899 Jeg tror på jordens forvandling: 1 gang