Hopp til innhold

Medlemskap


IMAG0145

Se eller administrer ditt medlemskap i DNK!

Det er en plass for deg i Den norske kirke!

Det er dåpen som gir medlemskap i kirka. Hvis du ønsker å bli medlem av Den norske kirke, men ikke er døpt, bør du ta kontakt med presten i menigheten der du bor.

Kirken sin oppgave er å bringe budskapet om Jesus Kristus som verden sin Frelser til alle mennesker, utan hensyn til de motivene folk har for å søke seg til kirken sine tjenester. Bispedømmene, prostiene og soknene (= menighetene) er geografiske enheter som dekker hele landet. Alle innbyggerne i Norge bor dermed i et av Den norske kirke sine sokn.

Den norske kirke er en åpen folkekirke som vender seg mot hele befolkningen: Også utmeldte og andre som ikke er medlemer i Den norske kirke, er velkommen til kirka sine gudstjenester og andre arrangement.

1. januar 2014 var 75 % av befolkningen medlemmer av Den norske kirke. Medlemmer over 15 år har stemmerett ved valg i kirken
.

Medlemmer gir ulike grunner for medlemskapet sitt. For noen teller respekten for kristen tradisjon og kultur sterkest, mens det for andre bunner i et dypt personlig engasjement. Kirken ber aldri om grunner for kirkemedlemskap hos den enkelte.

Opplysninger om medlemskap i tros- og livssynssamfunn kan man få ved å ta kontakt med Brønnøysundregistra på telefon 75 00 75 00.