Hopp til innhold

KonfirmasjonSkjermbilde 2015-12-17 kl 
. 20.36.32Velkommen som konfirmant i Konsmo og Grindheim menigheter 2019!

Informasjon om konfirmasjonstiden i våre menigheter, samt påmeldingsskjema er nå blitt sendt ut til 14- åringene som har tilhørighet til kirken. Har du ikke mottatt dette, så finner du det her:

Informasjon konfirmant 2019
Kontrakt konfirmant 2019

Det blir informasjonsmøter for konfirmanter og foreldre onsdag 13. juni Kl.18.00 i Grindheim kyrkje og kl 20.00 på Konsmo (kommunestyresalen). Innsendt kontrakt gjelder som bindende påmelding. Fristen er 15. september.

Konfirmasjonsdager 2019:

Grindheim søndag 25. august.

Konsmo lørdag 7
. september.

Generell info

I Audnedal foregår konfirmasjonsundervisningen det året man går i niende klasse, og det strekker seg fra konfirmasjonspresentasjon på senhøsten til konfirmasjonleiren på Lista sommeren etter. Konfirmasjonsdagen er på høsten det året man har begynt i tiende klasse.

Konfirmasjonstida starter med en konfirmantpresentasjon i kirka. Dette er ofte den samme søndagen som 50-årskonfirmantene også blir presentert, altså de som ble konfirmert for 50 år siden. Det kan være en fin kontrast å ha disse to konfirmantkullene til stede på samme gudstjeneste. På denne gudstjenesten får konfirmantene utdelt sin konfirmantbibel som skal brukes i resten av konfirmasjonstida, og gjerne videre i livet!

På nyåret starter konfirmantundervisninga. Det er undervisning på ukedager, én gang i uken, eller annen hver uke. Konfirmasjonsundervisninga foregår på Byremo bedehus, der konfirmantene fra Konsmo og Grindheim er sammen.

I løpet av våren holdes det en samtalegudstjeneste. Her deltar konfirmantene med forberedelser og praktiske oppgaver gjennom gudstjenesten.

På sommeren, i slutten av konfirmasjonstida, deltar konfirmantene på Listaleiren. Det er en felles leir for alle konfirmanter i Mandal prosti. Leiren foregår på Lista flystasjon, varer i fem dager, og består av aktiviteter, samlinger, sang og felleskap. Tilbakemelding fra konfirmanter er at Listaleir er veldig gøy!

Mange ungdommer er ikke døpt når de starter på konfirmasjonstiden. Det er mulig å være med hele konfirmasjonstiden uten å være døpt, men selve konfirmasjonen skjer i konfirmasjonsgudstjenesten. For å delta i den må du være døpt (les mer på siden om dåp). Dåpen gir medlemskap i Den norske kirke (les mer på siden om medlemskap)
.

Konfirmasjonsdagen

Selve konfirmasjonsdagen er i kirkene i Audnedal på høsten etter Listaleiren, det året du begynner i tiende klasse. Det er en festdag for deg, familien og menigheten. Den markerer avslutningen på en spennende tid, hvor du har vært sammen med andre for å snakke, lytte og lære, skape og erfare. I Den norske kirke er konfirmasjonen en forbønnshandling. Konfirmasjonsgudstjenesten er høytidelig, og alle konfirmantene kneler ved alterringen. Alle får forskjellige bønnekort, og presten din ber for deg.

Etter konfirmasjonen

I Audnedal finnes det ulike aktiviteter du kan engasjere deg i etter at konfirmasjonstida er over.

I Konsmo finnes det blant annet ungdomskor, KRIK og treffpunkt. Se mer på Konsmo bedehus sine nettsider.

I Byremo er det blant annet GPS og kam-sam. Se mer på Byremo bedehus sine nettsider.

Du velger hvordan du skal engasjere deg i menigheten etter konfirmasjonen
. Du hører alltid til i kirken – enten du velger å bli med i ungdomsarbeidet eller du velger å komme til kirken ved de store høytidene. Vi håper det du erfarer i konfirmanttiden kan hjelpe deg når du gjør viktige valg i livet

As a result of the distortion and dilatation of the hepatocytes and their central vein, the haematopoietic function of the liver may have been highly affected as a result of probable toxic effect of Sildenafil citrate. viagra kaufen ohne rezept difficulty due to medication or common changes in erectile.

(around one in five) are aware that diabetes anddepending upon cheap viagra.

This suggests that the distortion of the cyto-architecture of the liver could be associated with functional changes that may be detrimental to the health of the rats. cialis from canada • "Do you have difficulties in ejaculating, either too fast.

.

Det er viktig at alle som hører til i menigheten er med på å gi innspill til hvordan arbeidet skal drives
. Du kan være med på å bidra med dette når du er med i fellesskapet. Når du fyller femten år, er du religiøst myndig

• During the past month, have you often beenefficacy and safety criteria but also should be compared to viagra pills.

. Da kan du blant annet bruke den kirkelige stemmeretten din ved kirkevalg. Dette er én av måtene du kan påvirke det som skjer i kirken
.

Tilrettelagt konfirmasjonstid

Ungdom med spesielle behov på grunn av fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemning har krav på spesiell tilrettelegging av konfirmasjonstiden i sin lokale menighet.

Det er viktig at foreldre/foresatte og kommende konfirmant tar kontakt med kirken og ber om en samtale. Døvekirken har også et eget konfirmanttilbud.

Bor familien i utlandet?

Unge som er bosatt utenfor Norges grenser kan være ”nettkonfirmanter” i regi av Sjømannskirken.

Alle norske ungdommer som bor i utlandet skal få tilbud om en konfirmanttid. Derfor tilbyr alle sjømannskirkene i utlandet et konfirmantopplegg knyttet til kirken. For de som bor langt unna en sjømannskirke, kan nettundervisning være et alternativ.

- Velkommen til konfirmasjon i Audnedal!