Gi en gave!

Kirkene i Audnedal ønsker å være en kirke for alle, og gir du en gave til arbeidet vårt er du med på å opprettholde tilbudet og tilgjengeligheten vår. Vi har flere prosjekter på gang, som vi ønsker skal blomstre og bidra til et bedre og videre tilbud til alle!

Betaling med Vipps

 

Menighetsbladet
menighetsblad

I vårt menighetsblad, som du kan lese her, gjøres alt redaksjonelt arbeid og distribusjon på dugnad. Trykkekostnader er den største utgiftsposten. Vi er derfor svært takknemlige for en gave!

 

Kontonummer

Dersom du benytter bank, er aktuelle kontonummer følgende:

Konsmo menighetsråd kontonummer: 3129.20.08352

Grindheim soknråd kontonummer: 3108.20.01274

Menighetsbladet for Konsmo, Grindheim og Åseral: 3108.20.07450

 

Prosjekt sakristi, Grindheim kirke!

Grindheim sokneråd har i sak 24/16 og 4/17 vedtatt planer for oppussing av sakristiet i Grindheim kyrkje.
Prosjektet innebærer å gjøre dagens tre rom om til ett stort, samt nye skap og kjøkkenkrok med vask og kokeplater:

Audnedal kirkelige fellesråd har avsatt midler til prosjektet i investeringsbudsjettet for 2017
. Ut over disse midlene er soknerådet avhengig av sponsor- og gaveinntekter på ca 82 000,- for at prosjektet skal kunne realiseres som planlagt
. Soknerådet vil også benytte egne oppsparte midler
.

Du kan være med å bidra til prosjektet gjennom å kjøpe symbolske gaver gjennom betalingstjenesten Sping, eller sette inn et valgfritt beløp til Grindheim sokneråd sitt kontonummer 3108.20.01274 . Husk å merke gaven «Sakristi»!
Gaver mellom kr 500 og 25 000,- kan gi fratrekk på skatten. Kontakt kirkekontoret for mer informasjon.

Les mer om prosjektet her!

 

Hurra, vi har nådd målet vårt - Prosjekt sakristi, Konsmo kirke!

I 2016 vedtok menighetsrådet i Konsmo planer for renovering av sakristiet i Konsmo kirke
. Dette blant annet for å bedre arbeids- og hygieneforhold
. For at planene kan realiseres er menighetsrådet avhengig av gaveinntekter på omtrent 90.000,- kr
. Du kan bidra til prosjektet f.eks
. ved å kjøpe en symbolsk gave i Sping-kiosken! Disse midlene vil bli øremerket renovering. Mer konkret informasjon om prosjektet kommer.

Les mer om prosjektet her!

 

 

Hjertelig takk for gaven!

tusen-takk