Hovedside

Audnedal kirkelige fellesråd er historie

Audnedal kirkelige fellesråd har i forbindelse med kommunesammenslåingen gått sammen med Lyngdal kirkelige fellesråd fra 1

. januar 2020

.

Du kan likevel utforske disse sidene, lese informasjon om vår virksomhet, eller finne informasjon om gudstjenester, eller du kan lese mer som sammenslåingen og resten av kirkene i Lyngdal kirkelige fellesråd på vårt nye, felles nettsted:

http://lyngdal.kirken.no