Hovedside

Audnedal kirkelige fellesråd er historie

Audnedal kirkelige fellesråd har i forbindelse med kommunesammenslåingen gått sammen med Lyngdal kirkelige fellesråd fra 1. januar 2020.

Du kan likevel utforske disse sidene, lese informasjon om vår virksomhet, eller finne informasjon om gudstjenester, eller du kan lese mer som sammenslåingen og resten av kirkene i Lyngdal kirkelige fellesråd på vårt nye, felles nettsted:

http://lyngdal.kirken.no