Hovedside

Julekonsert

27. november, 2019


Allehelgensdag

Allehelgensdag er en spesiell dag i kirkeåret. Denne dagen minnes vi dem som har levd før oss og de verdiene de sto for. Hva kan vi lære av dem?
I vår kirke har vi ingen helgener, men vi tenker på dem som ikke lenger er blant oss.
I mange kirker minnes menigheten de døde på Allehelgensdag. Det vil vi gjøre i Konsmo kirke og Grindheim kyrkje i år, og vi inviterer alle som har opplevd dødsfall i den nære familien til gudstjeneste.

Vi har gudstjenester i begge kirkene våre Allehelgensdag, 3.november.

Grindheim kyrkje kl.11.00 ved Geir Ola Tveit. Offer til Kirkens SOS.

Konsmo kirke kl.19.30 ved Geir Ola Tveit. Offer til Kirkens SOS.

Sorg oppleves forskjellig. Hvor dyp sorgen er, hvor lenge en sørger og hvordan en sørger er forskjellig fra menneske til menneske. Vi håper at en markering på Allehelgensdag vil være en hjelp i sorgen.

Mange tenner lys på grava på Allehelgensdag, og det må dere gjerne gjøre. Vi vil også tenne lys inne i kirka. Under gudstjenesten vil navnene på de døde bli lest opp, og det vil bli tent et lys for hver enkelt.

1. november, 2019


Kirkerotter

«Kirkerottene og Lea Mus» kommer til KONSMO KIRKE Fredag 18. oktober kl. 17.00.

Gjennom samtale, bønn, sang og musikk formidler Fredo, Vesle og Lea Mus den kjente bibelhistorien om sauen som ble borte. De reflerkter videre over vennskap og relasjoner, godt/vondt, sant/usant.

Dukketeateret passer best for barn i alderen 3-6 år, men kan være spennende for eldre barn og voksne også!

Varighet: ca 35 min.
BARN I ALLE ALDRE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

FRI ÈNTRE.

8. oktober, 2019


Temakveld

Sted: Grindheim kyrkje
Tid: Onsdag 9. oktober 2019 kl.19.30

Tema: «Salige er de som skaper fred. Hvordan leve med uenighet i kirke og samfunn»

Innleder: Ingunn Folkestad Breistein, professor og rektor ved Ansgar Teologiske høyskole.

Enkel bevertning.

Alle er hjertelig velkommen.

Arrangør: Grindheim sokneråd og Lyngdal menighetsråd

8. oktober, 2019


SANG - LEK - BEVEGELSE

Babysang i Aktivitetsstua på Konsmo (Helsehuset) er et åpent tilbud for
alle babyer/småbarn i følge med foreldre/foresatte eller en annen
voksen.

I babysang skal vi synge sanger og leke med regler. Noen fra da vi selv var små, og
andre fra nyere tid. Vi synger med de stemmene vi er utrustet med. For ditt barn er
det nemlig bare den stemmen som gjelder.

Her er det ingen påmelding, det er bare å komme innom!

 

NÅR?

Høsten 2019 blir det babysang på Konsmo annenhver fredag fra slutten av
september videre ut november måned:

27. september
11. oktober
25. oktober
8. november
22. november

Samlingen starter kl.9.30 og avsluttes med felles måltid etter sangstunden.

Varighet: ca 2 timer.

Vi serverer enkel lunsj, kaffe og te for kr 15,- (pr voksen). Kontant/Vipps.

Velkommen!

Kontakt Ingunn Birkeland 416 900 96 for mer informasjon eller send en epost
til ingunn.birkeland@audnedal.kommune.no

Følg oss på facebook @kirkeneiaudnedal

24. september, 2019


Resultater fra kirkevalg 2019

VALGRESULTAT GRINDHEIM SOKN

Faste medlemmer
VIGDIS FINSETH, ÅSVEIEN BYREMO
LISE FINSETH LØLAND, HÅRTVEITSHEI BYREMO
RAGNHILD MARGRETHE HUSEBY SOLÅS, VOLLEN
SVEN VERDAL, GAULEVIK BYREMO
VIGDIS SÆTRE KOPPEN, LUNDEN SVEINDAL
TROND RYDLENDE, HÅRTVEITSHEI BYREMO

Varamedlemmer
OVE HAALAND, GAULEVIK BYREMO
JOHN ØYDNA, AUDNEDALSVEIEN BYREMO
EVA TOVE BADENDYCK FUGLESTVEIT,
TERJE HØYLAND, NAGLESTADVEIEN KONSMO
SVEIN ARILD SOLHEIM, LØKKAN BYREMO

Valgdeltakelse menighetsrådsvalg
Antall stemmeberettigede i soknet: 446
Valgdeltakelse i prosent: 34
Totalt antall avgitte stemmer: 151
Herav antall forhåndsstemmer: 3

VALGRESULTAT KONSMO SOKN

Faste medlemmer
LIV BIRKELAND, AUDNEDALSVEIEN KONSMO
BRITT DALAN, AUDNEDALSVEIEN KONSMO
RICHART HÅLAND, LISTADVEIEN KONSMO
SVEIN OVE NEPSTAD, HELLEVANNSVEIEN
JORUNN BIRKELAND, GLÅPEVEIEN KONSMO
BRITT EGEBØ, FURUMOEN KONSMO

Varamedlemmer
REIDAR IVER ÅGEDAL, KONSMOHEIVEIEN
ANNE GRETHE NORDTVEIT, BIRKELANDSVEIEN
BRIT BAKKEN ØDEGÅRD, AUDNEDALSVEIEN
JENS ÅGEDAL, GLÅPEVEIEN KONSMO

Valgdeltakelse menighetsrådsvalg
Antall stemmeberettigede i soknet: 526
Valgdeltakelse i prosent: 23
Totalt antall avgitte stemmer: 122
Herav antall forhåndsstemmer: 18

2. september, 2019


Kirkevalg 2019

Klikk for å lese hele brosjyren:

2. september, 2019


Konfirmasjon 2019

Det nærmer seg den store dagen for konfirmantene i Grindheim og Konsmo menigheter!

Søndag 25. august kl.11.00 holder Geir Ola Tveit konfirmasjonsgudstjeneste i Grindheim kyrkje. Offer til arbeid i kyrkjelyden.
Vi gratulerer årets konfirmanter:

Malin Aas
Leo Tveiten Hårtveit
Emma Usland Vasland
Marita Hornung Urevatn
Ingeborg Verdal
Åseline Finseth

Lørdag 7. september kl.11.00 holder Geir Ola Tveit konfirmasjonsgudstjeneste i Konsmo kirke. Offer til menighetens arbeid.
Vi gratulerer årets konfirmanter:

Kristoffer Bjurstrøm
Torbjørn Dalan
Hans Christian Johnsen Mager
Magnus Gausdal
Karen Sofie Bjørkelid
Talina Håland
Bård Bjørkelid
Simon Bjørkelid
Thomas Bjørkelid
Brent Kaled Basalo
Andrine Birkeland Rafoss

Det er ennå mulig å melde seg på konfirmasjon 2019-2020!

Send påmelding til Kirkekontoret ved ingunn.birkeland@audnedal.kommune.no eller geir.ola.tveit@audnedal.kommune.no.

16. august, 2019


Hvem skal styre kirken vår?

Det er kirkevalg 9. september 2019. Tusenvis av kandidater stiller til valg. Du er invitert til å være med på å skape framtidas kirke ved å gi din stemme! Det er din kirke.

Kirkerommet er stort. Høyt til taket. Sterkt fundament. Plass til alle. Verdensvidt fellesskap. Nye impulser. Gode tradisjoner. Ulike meninger. I kirken kan du spørre, snakke, be eller være stille.

Et rom for tro og undring
I Den norske kirke er det rom for tro, tvil, samtale og spørsmål. Du kan komme som du er. Om du er i krise, er glad, ensom, eller om du vil være litt alene med de store spørsmålene.

Et rom for hele livet
Den norske kirke er en evangelisk-luthersk folkekirke og er åpen for alle. Kirken har 3,7 millioner medlemmer og 1200 menigheter over hele Norge. Uansett hvor du bor, er kirken nær deg.

Mer enn du tror
I Den norske kirke er det rom for mange meninger, men vi står sammen om troen på Gud. I trosfellesskapet er det rom for mer enn du tror, og kirkens virksomhet omfatter mer enn du tror. Ser du nærmere på arbeidet med gudstjenester, omsorg for utsatte mennesker, dåp og trosopplæring, konfirmasjon og ungdomsarbeid, kor og kirkemusikk, vern om skaperverket og mye meir, vil du oppdage et mangfold av mennesker og tjenester. Hvordan vil du kirken skal være?  Du har mulighet til å påvirke ved kirkevalget.

Ta ansvar for kirken din
Kirken bygger fellesskap der du bor. Vi har ansvar for hverandre. Det står sentralt i kirkens virksomhet.

Du trengs til den viktigste oppgaven i dagens Norge: Å skape sterkere fellesskap i bygd og by. Mange tendenser bryter ned fellesskapet mellom oss. Vi trenger å engasjere oss for å motarbeide isolasjon og splittelse.

Vi må advare mot alle tegn som tyder på forakt for svakhet. Vi vil støtte det som fremmer respekt for både skaperverket og for hvert enkelt menneske. Kirken din gir mange muligheter for ditt engasjementet. I møtene med folk i ditt nabolag kan dine holdninger og handlinger utgjøre en stor forskjell

12. august, 2019


Kirkevalget 2019

KANDIDATER TIL MENIGHETSRÅDET I KONSMO 

1. Liv Birkeland, f. 1971, Audnedalsveien
2. Britt Dalan, f. 1979, Audnedalsveien
3. Richart Håland, f. 1979, Listadveien
4. Britt Egebø, f. 1949, Furumoen
5. Reidar Iver Ågedal, f. 1937, Konsmoheiveien
6. Svein Ove Nepstad, f. 1960, Hellevannsveien
7. Brit Bakken Ødegård, f. 1947, Audnedalsveien
8. Anne Grethe Nordtveit, f. 1980, Birkelandsveien
9. Jens Ågedal, f. 1942, Glåpeveien
10. Jorunn Birkeland, f. 1944, Glåpeveien 

KANDIDATER TIL SOKNERÅDET I GRINDHEIM 

1. Vigdis Finseth, f. 1955, Åsveien
2. Trond Rydlende, f. 1983, Hårtveitshei
3. Ragnhild M. H. Solås, f. 1967, Vollen
4. Ove Haaland, f.1958, Gaulevik
5. Lise Finseth Løland, f. 1984, Hårtveitshei
6. Svein Arild Solheim, f. 1970, Løkkan
7. Vigdis Sætre Koppen, f. 1966, Lunden Sveindal
8. Sven Verdal, f. 1969, Gaulevik
9. Terje Høyland, f. 1970, Naglestadveien
10. John Øydna, f. 1961, Audnedalsveien
11. Eva Tove Badendyck Fuglestveit, f. 1947, Hårtveitshei 

Bruk stemmeretten din!

12. august, 2019


Kirken i sommer

Gudstjenester:

Grindheim kyrkje
Søndag 14. juli klokka 11.00
v/ Geir Ola Tveit. Offer til Stefanus alliansen.
○○○○○○○○○○○○○○○○○
Konsmo kirke
Søndag 4. august klokka 11.00
v/Arild Knutsen. Alliansestevne.
Offer til misjonsprosjektet på Filippinene.

••••••••●•●•●••••••••
Lørdag 13. juli
Åpent sakristi i Konsmo kirke.
Kaffe og vafler
Klokka 11.00-13.00.
••••••••●•●•●••••••••

Menighetskontoret er stengt uke 28-29-30-31

4. juli, 2019


Velkommen inn


Grindheim kyrkje holder åpent for omvisning lørdag og søndag kl.12-16 i perioden 6. juli til og med 11. august.

Fri entrè.

Klikk på plakaten for større oppslag.

Du kan lese mer om kirkas historie på denne siden: Grindheim kyrkje

17. juni, 2019


Kirkevalget 2019

Kunngjøring av valgform og godkjent valgliste

Ved valg til menighetsråd i Konsmo og Grindheim sokn er det i hvert sokn én godkjent valgliste:

Nominasjonskomiteens liste.

Valget gjennomføres som flertallsvalg. Kandidatene er oppført i prioritert rekkefølge.

KONSMO

1. Liv Birkeland, f. 1971, Audnedalsveien
2. Britt Dalan, f. 1979, Audnedalsveien
3. Richart Håland, f. 1979, Listadveien
4. Britt Egebø, f. 1949, Furumoen
5. Reidar Iver Ågedal, f. 1937, Konsmoheiveien
6. Svein Ove Nepstad, f. 1960, Hellevannsveien
7. Brit Bakken Ødegård, f. 1947, Audnedalsveien
8. Anne Grethe Nordtveit, f. 1980, Birkelandsveien
9. Jens Ågedal, f. 1942, Glåpeveien
10. Jorunn Birkeland, f. 1944, Glåpeveien

GRINDHEIM

1. Vigdis Finseth, f. 1955, Åsveien
2. Trond Rydlende, f. 1983, Hårtveitshei
3. Ragnhild M. H. Solås, f. 1967, Vollen
4. Ove Haaland, f.1958, Gaulevik
5. Lise Finseth Løland, f. 1984, Hårtveitshei
6. Svein Arild Solheim, f. 1970, Løkkan
7. Vigdis Sætre Koppen, f. 1966, Lunden Sveindal
8. Sven Verdal, f. 1969, Gaulevik
9. Terje Høyland, f. 1970, Naglestadveien
10. John Øydna, f. 1961, Audnedalsveien
11. Eva Tove Badendyck Fuglestveit, f. 1947, Hårtveitshei

9. september er det kirkevalg, og da skal det velges nytt Menighetsråd/Sokneråd. Sammen med staben, vil menighetsrådet/soknerådet legge til rette for at kirken skal være et godt sted å komme til, uansett hvem du er og hvor i livet du er.

Menighetsrådet/soknerådet har bla ansvar for trosopplæring for døpte mellom 0-18 år, diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste), samarbeid med frivillige og langsiktig planlegging av menighetsarbeidet.

Kirkevalget finner sted i umiddelbar nærhet til kommunevalget sine lokaler mandag 9. september kl. 10.00-19.00.

7. juni, 2019


Friluftsgudstjeneste ved Østre Sunde

Søndag 16. juni kl. 12.00

Felles gudstjeneste for Grindheim og Konsmo v/ prost Per Ragnar Haraldstad.

Oppmøte kl 11.00 v/Røynesdalsveien(FV 501),

mellom Naglestad og Røynesdal.

– gudstjenesten begynner kl. 12.00.

Fin tur på ca 2 km grusvei.

Kjørbar vei helt fram.

Ta med niste og noe å sitte på.

Mulighet for bading og lengre tur etter gudstjenesten.

Hvis dårlig vær, blir gudstjenesten i Konsmo kirke.

6. juni, 2019


Konsert med serenadeensemble fra Kristiansand symfoniorkester

Førstkommende fredag, 24. mai kl 18.00 blir det storslått konsert i Konsmo kirke med blåsere fra Kristiansand Symfoniorkester!

Fri entré, velkommen!

Program:

CHARLES GOUNOD (1818–93)
Scherzo fra «Petit Symfonie»

FRANZ DOPPLER (1821–83)
Andante og Rondo for 2 fløyter og treblåser-ensemble
(arr. Christopher Weait)
Solister: Anne Randi Haugejorden og Nina Barkenes

GEIRR TVEITT (1908–81)
Fra Hundrad hardingtonar
(arr. Stig Nordhagen)
Vél Komne med Æra
Fløyte-Ljod
Pau Veg Té Brudlaups
Eldebrand i Skjeggje
Lange Leik-låt
Hauskveld i Kvendehuset
Storskrytarstevsongviseslåtten

ANTONÍN DVOŘÁK (1841–1904)
Serenade op. 44
Moderato quasi marcia
Menuetto - Trio: Presto
Andante con moto
Finale: Allegro molto

21. mai, 2019


Stille time

Klikk for større utgave:

20. mai, 2019


17. maiprogram 2019

Klikk for store utgaver:

11. mai, 2019


Er du vår nye kirketjener?

Audnedal kirkelige fellesråd søker etter kirketjener inntil 15 % fast i Grindheim kyrkje. Arbeid og ansvarsområde vil blant annet være:

• Renhold og tilsyn av kirkebygg
• Stell og vedlikehold av utstyr og tekstiler
• Innkjøp av forbruksartikler eller avtale
• Sørge for at trapper og innganger er fri for snø og is
• Være tilstede under gudstjenester (ca 21 pr år), vielser og begravelser ( ca 8 pr år)for praktisk avvikling, deribant ringing med kirkens klokker etter eget reglement.
• Være brannvernleder
• Holde kirken åpen for omvisning etter avtale.

Stillingen inneholder en del helge- og høytidsarbeid.

Vi ønsker fleksible og ansvarsfulle søkere som kan arbeide selvstendig, men også gode evner til samarbeid.

Personlige egenskaper blir vektlagt.

Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke.

Vi tilbyr pensjonsavtale i KLP, lønn og andre arbeidsforhold etter KAs avtaleverk.

Stillingen er ledig fra dags dato.

Søknadsfrist:12.04.2019

Send søknad til: ingunn.birkeland@audnedal.kommune.no

Kontaktperson for stillingen: Ingunn Birkeland Stillingstittel: Kirkeverge i Audnedal Telefon: 38282012 Epost: ingunn.birkeland@audnedal.kommune.no

Arbeidsgiver: Audnedal Kyrkjelege Fellesråd Adresse: Konsmogarden 6, 4525 Konsmo
Hjemmeside: http://audnedal-kirken.no
Facebook: https://nb-no.facebook.com/kirkeneiaudnedal/

25. mars, 2019


Årets fasteaksjon

Tirsdag 9. april fra kl 17.00: Årets fasteaksjon. Konfirmanter fra Åseral, Grindheim og Konsmo bidrar i Norges nest største innsamlingsaksjon for å sikre rent vann, gode sanitærforhold og hygieneopplæring i langsiktige utviklingsprosjekter og akutte katastrofesituasjoner over hele verden. Du kan bidra i aksjonen på følgende måte:

- Putte kontanter i bøssa på aksjonsdagen
- Sende SMS med kodeord «vann» til 2426 (kr 200,-)
- Vippse valgfritt beløp på Vippsnr 2426 (velg kjøp og betal)

Takk for ditt bidrag til Kirkens Nødhjelps arbeid!

18. mars, 2019


Velkommen til konsert

20. februar, 2019


Velkommen på babysang

Fredag 1. februar kl 9.30 er vi igjen klart for Babysang i Aktivitetsstua på Konsmo.

Vi synger og leker litt sammen og etterpå blir det servert kaffe, te og enkel lunsj (kr 15,- pr voksen, Kontant/Vipps).

Alle små og store er hjertelig velkommen!

Vi forsetter å samles annenhver fredag frem til og med 26. april.

Har du spørsmål om babysang? Kontakt Ingunn på nr 416 90096.

24. januar, 2019


Velkommen til temakvelder i Grindheim kyrkje våren 2019

30. januar kl. 19.30: Hallvard Hagelia innleder.

Tema: Har Gud skrevet Bibelen?

Hallvard Hagelia har i mange år vært lærer på Ansgar Teologiske høyskole. Han har bred teologisk kompetanse, og har arbeidet mye med bibelteologi.

Hagelia formidler vitenskapelig innhold på en forståelig måte, også for dem som ikke har studert teologi.

6. mars kl.19.30: AVLYST

10. april kl. 19.30: Geir Ola Tveit innleder.

Tema: Skaper vi Gud i vårt eget bilde?

Enkel bevertning alle kvelder.

Arrangør: Grindheim sokneråd

17. januar, 2019
Oppdatert 20. februar 2019


Jul i kirkene

Fredag 14. desember kl. 09.30: skolegudstjeneste med Byremo barneskole

Torsdag 20. desember kl.10.30: skolegudstjeneste Byremo ungdomsskole og Audnedal læringssenter

Selv om det heter skolegudstjeneste, så er søsken, foreldre, besteforeldre velkommen til å delta på gudstjenestene!

Julaften kl.14.00: Gudstjeneste i Konsmo kirke ved Olav Lehne. Barn deltar. Offer til Barne- og ungdomsarbeidet.

Julaften kl.16.00: Gudstjeneste i Grindheim kyrkje ved Geir Ola Tveit. Gospel Junior deltar. Offer til Blå Kors.

2. juledag kl.11.00: Høgtidsgudstjeneste i Konsmo kirke ved Geir Ola Tveit. Ingen offer.

Vi ønsker alle en god og fredfull julehøytid!

7. desember, 2018


Temakveld i Grindheim kyrkje

Onsdag 28. november 2018 kl.19.30:

Guds verden eller vår?

Lars Verket hadde i mange år friluftsliv som levebrød. Nå arbeider han halv stilling på Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken, og han holder foredrag om livsglede, friluftsliv, endring og omstilling mm.

 

Lars Verket titulerer seg gjerne som padlosof. Han har gitt ut fem padleguider for Sør-Norge. Han kaller seg gjerne for «undrende borger», og hans motto er «Glød – glede – galskap.»

Arrangør: Grindheim sokneråd

Alle er hjertelig velkommen!

27. november, 2018


Jeg er så glad i advent!

Tekst: Ragnhild Huseby Solås

Foto: www.kirken.no

Jeg satt i kirkebenken og lyttet til prosten i Valdres. Det var en søndag i advent for mange år siden. Prosten var kjent for å være direkte og frittalende. På slutten av prekenen kom han alltid med en tanke som vi kunne gå hjem og grunne videre på. Denne søndagen var han indignert og lettere frustrert.

«Vet dere hva! Barna mine lærer på skolen at advent betyr ventetid! Sludder og vrøvl!» brummet han fra prekestolen. Jeg krympet meg litt i benken, men var egentlig ganske lettet over at jeg ikke var lærer for barna hans. Så var det hvert fall ikke jeg som hadde ledet dem inn i en sånn villfarelse. Så fortsatte han: «Advent betyr komme. Kristus kommer til oss i det daglige. Han kom en gang som et lite barn. Han kommer som en konge og han kommer igjen.» Jeg følte plutselig at jeg satt i en norsktime og bøyde verbet å komme. «Ankomst eller komme! Det handler advent om.»

Til tross for en noe voldsom start på min voksenopplæring om advent denne søndagen i kirkebenken, så er det en preken som har gitt meg mye i ettertid. Det gikk plutselig opp for meg at de fire søndagene før jul, handler om noe helt for seg selv, - ikke bare å vente på jula. 1. søndag i advent er starten på kirkens nye år og vi burde nesten ha feiret med raketter og jubel. Tekstene som leses i kirka de fire søndagene i advent, viser oss de forskjellige måtene Gud kommer til oss på.
Flere av tekstene forteller om døperen Johannes som ryddet vei for Jesus, han som skulle komme. Og så hører vi om Jesus som kom som en konge. Han red inn i Jerusalem på et esel – midt i hverdagen til folk. Han som hadde møtt og sett mennesker der de var, sett behovene deres, tatt barna på fanget og helbredet folk som var syke. Han kom og ble mottatt som en konge! Det minner meg på at Jesus kommer til oss midt i hverdagen. Han, kongen, ser oss der vi er og møter oss.
Andre tekster handler om at Jesus kommer igjen. Det har blitt formidlet av mennesker på ulike vis og noen ganger på måter som har skremt tilhørerne. Jeg er veldig glad for å leve her på jorda og håper jeg kan få gjøre det lengst mulig. Men mange mennesker andre steder på kloden tenker annerledes enn meg om dette. De lider og ser på Jesu gjenkomst som en stor befrielse. Kanskje de skjønner på en spesiell måte, tekstene om å rette seg opp og løfte hodet for de skal settes fri? Det er hvert fall ikke meningen at vi skal gå rundt og være redde for at Jesus skal komme igjen. Jesus kommer som en venn og som en konge.

Lilla er fargen for advent. I kirka er det en farge som brukes ved flere anledninger og som symboliserer faste, forberedelse, oppgjør (bot) og sorg. Adventstida var tidligere fastetid. Men lillafargen forteller meg mer. Lilla er blandet av rødt og blått. Rødt er en farge jeg forbinder med kjærlighet, hjerte, blod og jord. Afrikajorda er varm og rød, spesielt rød i området jeg vokste opp i som barn. Blått er himmelfargen og Marias kappe framstilles ofte som blå. Slik som fargene kan blandes og bli til lilla, kan vi tenke oss at himmel og jord møtes. «Himmelen kysser jorda», sies det i en sang. Gud kommer til oss. «He came down to my level, when I couldn’t get up to his», synger vi i Gospelkoret.

Og selvfølgelig gleder jeg meg til jul! Jeg både forbereder og har forventninger. Men midt oppi alle tilbudene om juleglitter, julestas, julebrus i oktober og pinnekjøtt i november, så vil jeg ikke gå glipp av adventstida. Den er en skatt som ligger der og skinner. Jeg har så lyst til å ha den tida til å glede meg over Kristus som kommer og møter oss, og så etter hvert få feire jul. Da kom Gud til jorda. Gud selv, skaperen av himmel og jord, fikk ansikt og kropp i et lite barn. Og da er det endelig jul!

God advent!

26. november, 2018


Stille time i Konsmo kirke

Onsdag, 21. november

Tid for stillhet og ettertanke.

Lytt til fin musikk - Øyvind Braadland spiller for oss denne onsdagskvelden.

Dørene er åpne fra kl 20, og du er velkommen enten du er der ei kort eller ei lang stund.

Fra kl 21 serveres det kaffe i sakristiet, for den som har lyst til å slå av en prat.

Velkommen!

19. november, 2018


Julekonserter

Velkommen til årets julekonserter:

Tirsdag 4. desember kl. 17.30 og 20.00 ønsker Byremo Gospelkor og Gospel Junior deg velkommen til Grindheim kyrkje.

PS: Forhåndsbestilling av billetter.

Lørdag 8. desember kl. 19.00 får vi et gjensyn med Restart Mass Choir i Konsmo kirke.
Billettsalg i døra.Velkommen!

Klikk for stor plakat

Klikk for stor plakat

18. november, 2018


Allehelgensgudstjenester

Allehelgenssøndag er for mange en spesiell dag.

Vi tenner lys på gravene, minnes våre døde, og gir på forskjellige måter uttrykk for sorg og savn.

I gudstjenesten denne søndagen kommer dette til uttrykk gjennom tekster og salmer som handler om sorg, trøst, håp, om de som har gått foran og om det evige liv. Og navnene på de som er gravlagt siden siste Allehelgensdag blir lest opp.

  • Grindheim kyrkje klokka 11.00
  • Konsmo kirke 19.30

Hjertelig velkommen!

2. november, 2018